Pomagamy wypełnić wniosek do programu Aktywna Tablica
EDYCJA 2021

Do 15 maja 2021 roku szkoły podstawowe z
oddziałami integracyjnymi oraz szkoły ponadpodstawowe wskazane w uchwale Rady Ministrów mogą wnioskować o dofinansowanie na zakup sprzętu interaktywneg  w ramach rządowego programu Aktywna Tablica.

Aktywna Tablica w 2021 roku

Prosimy zapoznać się z naszymi propozycjami sprzętu do programu Aktywna Tablica w 2021 r. Proponujemy najpopularniejsze na świecie tablice interaktywne SMARTmonitory interaktywne SMART wraz z oprogramowaniem SMART Learning Suite, zestawy interaktywne (monitory, tablice interaktywne z projektorami), projektory, laptopy i komputery stacjonarne do szkół.

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze sprzętu,

napisz na mail:  pomorze@irs.com.pl
lub zadzwoń: 58 78 50 998, 664768456

 

 

 PRZYKŁADOWE ZESTAWY

Prosimy zapoznać się z naszymi propozycjami sprzętu. Do programu Aktywna Tablica proponujemy najpopularniejsze na świecie tablice interaktywne SMART wraz z oprogramowaniem SMART Learning Suite , zestawy interaktywne (monitory, tablice interaktywne z projektorami), projektory ultrakrótkoogniskowe, krótkoogniskowe, multimedialne.Tablice interaktywne z projektorami ultrakrótkoogniskowymi

Tablice interaktywne SMART z ultakrótkoogniskowymi projektorami Maxell gwarantują sprawne przeprowadzenie lekcji dzięki oprogramowaniu SMART Learning Suite, ponad 800 bezpłatnym lekcjom na tablice.net.pl oraz wysokiej jakości obrazowi rzucanemu przez projektor.

Montaż i szkolenie użytkowników w ramach ceny.
 


 

Harmonogram programu Aktywna Tablica w 2021 roku

  • do 15 maja 2021 roku dyrektor składa wniosek do organu prowadzącego
  • do 30 maja 2021 roku organ prowadzący przekazuje wniosek o wsparcie do wojewody
  • do 15 czerwca 2021 roku kwalifikacja wniosków przez wojewodów
  • do 20 lipca 2021 roku przekazanie przez wojewodę środków organom prowadzącym

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 26 października 2020 r. w sprawie programu
“Aktywna Tablica” na lata 2020-2024


Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie do dyrektorów szkół.

Na program w latach 2020–2024 rząd przewidział kwotę 361 455 000 zł,
z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł w 2020 r.,

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1883